เกี่ยวกับเรา

บริษัทร่วมทุนระหว่าง ณุศาศิริ(ไทย) กับ บริษัท CSR (จีน)
เพื่อเป็นบริษัทระดับโลก ด้านนวัตกรรมกัญชาและกัญชง หรือที่เรียกว่า
ต้นไม้มหัศจรรย์ในการปลูก สกัด วิจัย ส่งออกทั้งในและต่างประเทศได้

บริษัทร่วมทุนระหว่าง
ณุศาศิริ(ไทย) กับ บริษัท CSR (จีน)
เพื่อเป็นบริษัทระดับโลก ด้านนวัตกรรมกัญชาและกัญชง หรือที่เรียกว่าต้นไม้มหัศจรรย์
ในการปลูก สกัด วิจัย ส่งออก
ทั้งในและต่างประเทศได้

Business Goal

Nusa CSR ได้มีการวางแผนงานระยะสั้นคือ เน้นในการเป็นต้นแบบของธุรกิจกัญชงและกัญชาอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดสายพันธุ์ที่เหมาะสม และการปลูกที่มีความหลากหลาย

แผนงานระยะยาว เราจะเน้นไปยังตลาดกัญชงและกัญชาในเวทีระดับโลก รวมถึงการวิจัยสายพันธุ์ใหม่ รวมถึง คิดค้น ผลิตภัณฑ์ และ นวัตกรรมใหม่ ๆที่เป็นมิตรและเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภค


Vision/Mission

เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น THE GLOBAL HUB OF MEDICAL CANNABIS AND HERBS

ความมุ่งมั่นที่จะสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของกัญชา กัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขับเคลื่อนผ่านวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต


Core Value

จุดเด่นที่ทำให้ NUSA CSR เป็นผู้นำด้านนวัตกรรมกัญชาและกัญชงอย่างแท้จริง ก็คือ

 1. ได้เซ็น MOU ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสายพันธุ์คุณภาพ ตลอดจนการสกัดกลั่นสารสำคัญที่มีคุณภาพสูง รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้ในศาสตร์แพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือก
 2. มีแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเรื่องกัญชงกัญชาระดับประเทศ เป็นที่ปรึกษา อาทิ ดร.วีรชัย พุทธวงศ์
 3. มีพื้นที่เพาะปลูก ห้องวิจัย และเครื่องมือในการสกัด ที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้อง
 4. เป็นเจ้าของ PLATFORM MORHELLO แพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสุขภาพและการแพทย์ชั้นสูงครอบคลุมเรื่องกัญชาทางการแพทย์หนึ่งเดียวของไทย
 5. เป็นเจ้าของโรงพยาบาล PANACEE ผู้นำของการแพทย์แบบองค์รวม ที่ผสานความหลากหลาย ทางการรักษาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาที่ดี
 6. มี WORLD MEDICAL ALLIANCE ศูนย์กลางการแพทย์และสุขภาพระดับโลก ที่มีสุดยอดนวัตกรรมในการรักษาและการบริการทางการแพทย์บนโลกดิจิทัลจากเหล่าพันธมิตรทางการแพทย์จากทั่วโลก ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เป็น SUPPLY CHAIN ที่มั่นคงที่สุด

ทั้งหมดนี้ส่งผลให้บริษัท NUSA CSR มีกำลังและฐานในธุรกิจกัญชาอย่างมั่นคง ตั้งแต่ การปลูก การสกัด การรักษา ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมไปถึงการส่งออก ทั้ง online และ offline

NUSA CSR
Founder

“ปัจจุบัน กัญชา และกัญชง กำลังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทมีศักยภาพในด้านการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยเล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำสารที่ผลิตได้จาก กัญชา กัญชงนอกจากในด้านการแพทย์แล้ว ยังสามารถนำไปค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้อีกมากมาย นอกจากเราจะผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทย เรายังสามารถ เปิดไปสู่ตลาดโลกได้อีกด้วย”

คุณอุดม หวัง

“เรามีแนวคิดในเรื่องการพัฒนา กัญชง กัญชา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย จากทุกมุมมอง  ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่จะดึงศาสตร์การใช้ กัญชง กัญชา ครบทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเราเป็น MEDICAL HUB ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การจับมือกันครั้งนี้ จะเป็นการร่วมงานวิจัย ที่จะนำสาร CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชง กัญชา นำโดย คุณหมอ จักรภพ เอี้ยวตระกูล ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และเป็นที่ปรึกษาของ โรงพยาบาลพานาซี มาใช้ในการรักษาโรคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง กัญชา และ กัญชง ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข”

คุณศิริญา เทพเจริญ

“ปัจจุบัน กัญชา และกัญชง กำลังได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข การแพทย์และอื่นๆอีกมากมายที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน บริษัทมีศักยภาพในด้านการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ โดยเล็งเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การนำสารที่ผลิตได้จาก กัญชา กัญชง นอกจากในด้านการแพทย์แล้ว ยังสามารถนำไปค้นคว้าวิจัย สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ ได้อีกมากมาย นอกจากเราจะผลิตเพื่อตลาดในประเทศไทย เรายังสามารถ เปิดไปสู่ตลาดโลกได้อีกด้วย”

คุณอุดม หวัง

“เรามีแนวคิดในเรื่องการพัฒนา กัญชง กัญชา ทั้งเพื่อสุขภาพ และเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย จากทุกมุมมอง  ซึ่งในอนาคตจะทำให้เกิดการเอื้อประโยชน์ในทางการแพทย์ ที่จะดึงศาสตร์การใช้ กัญชง กัญชา ครบทุกมิติผลักดันให้ประเทศไทยเราเป็น MEDICAL HUB ของโลก ยิ่งไปกว่านั้น การจับมือกันครั้งนี้ จะเป็นการร่วมงานวิจัย ที่จะนำสาร CBD (Cannabidiol) ที่มีอยู่ในกัญชง กัญชา นำโดย คุณหมอ จักรภพ เอี้ยวตระกูล ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ และเป็นที่ปรึกษาของ โรงพยาบาลพานาซี มาใช้ในการรักษาโรคเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง กัญชา และ กัญชง ได้อย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสาธารณสุข”

คุณศิริญา เทพเจริญ

แผนการดำเนินงาน

Press

Article Name 2

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ชื่องาน : Healthyliciosสถานที่ : ณ ศูนย์การค้

Read More »

Article Name 3

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ชื่องาน : บูธประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลเกษมราษฎร

Read More »

Article Name 4

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ชื่องาน : HealthFair “มหกรรมคนรักสุขภาพ”สถานท

Read More »

Article Name 5

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ชื่องาน : กินดี อยู่ดี By ชีวจิตสถานที่ : ศูน

Read More »

Article Name 6

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. ชื่องาน : Lazada Zaap On Saleสถานที่ : ศูนย์ก

Read More »
หน้าแรก
ลงทะเบียน
บัญชีของฉัน
0
ตะกร้า

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยินยอมทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ

  คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

บันทึก